free website maker

Na czym polega usługa Action Learning?

Metoda Action Learning (AL) przyczynia się do intensywnego rozwoju osobistego i całych organizacji poprzez wzajemne uczenie się, dzielenie wiedzą i doświadczeniem. AL, czyli „uczenie się przez działanie” służy osobom, które zmagają się z konkretnymi, realnymi wyzwaniami, szukają rozwiązań bieżących problemów. Wzmacnia współpracę pomiędzy pracownikami różnych działów, zaangażowanie i wiarę, że każdy problem może zostać rozwiązany.


Członkowie programu Action Learning tworzą tzw. grupy uczenia się, dzięki którym zdobywają nową wiedzę i doświadczenie. 

Skład członków grupy jest stały – od 3-7 osób.

Do grupy mogą należeć osoby pełniące te same lub inne funkcje w organizacji – do ustalenia na początku programu.

Każde ze spotkań (sesji) prowadzone jest przez facylitatora (certyfikowanego trenera AL), który dzięki odpowiednim pytaniom i technikom wspiera zespół w uczeniu się poprzez działanie. Facylitator czuwa nad sprawnym funkcjonowaniem całego procesu, jednocześnie zachęcając uczestników do poszukiwania kreatywnych rozwiązań.

Przed rozpoczęciem cyklu trener (facylitator) organizuje szkolenie, podczas którego wyjaśnia zasady AL oraz narzędzia, jakimi uczestnicy posługują się w trakcie sesji.

W razie pytań, bądź jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się jak Action Learning może pomóc              w Państwa organizacji/zespole proszę o kontakt: