Mobirise

ACTION LEARNING

Uczenie się poprzez działanie

O METODZIE

Jak wzmocnić liderów i przygotować ich do wprowadzanych zmian w firmie?

Jak zwiększyć zaangażowanie zespołu w realizację projektów?

Jak sprawić by wiedza i umiejętności ze szkoleń były wykorzystywane w pracy?

Jak wesprzeć właścicieli biznesu (przedsiębiorców, menedżerów, specjalistów), aby łatwiej i szybciej rozwijali swój biznes?

CO OFERUJĘ?

Specjalizuję się w zakresie rozwoju kompetencji osobistych.
Wspieram osoby/grupy(zrzeszenia)/zespoły w efektywnym uczeniu się, rozwiązywaniu problemów poprzez różne metody w ramach warsztatów, szkoleń, konsultacji, prelekcji. Organizuję również wyjazdy integracyjno-szkoleniowe.

PRZYKŁADOWE TEMATY PROGRAMÓW:

O MNIE

Kim jestem?

Jestem kobietą, żoną, mamą, przyjaciółką, doktorem nauk o zarządzaniu, specjalistką od inteligencji emocjonalnej, trenerem biznesu, facylitatorem metody Action Learning, konsultantem, działaczką społeczną, podróżniczką, człowiekiem ciekawym świata, ludzi i ich relacji, zajawiona rozwojem: intelektualnym, emocjonalnym i społecznym.


O mnie formalnie:

Z wykształcenia doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, absolwentka Studiów Doktoranckich Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Facylitator metody Action Learning i trener biznesu z doświadczeniem w konsultingu. Wykładowca studiów podyplomowych i MBA. Szczególne miejsce w kręgu zainteresowań badawczych i praktycznych Magdaleny zajmują zespoły i metody usprawniające ich działanie, m.in. action learning i inteligencja emocjonalna.

DOŚWIADCZENIE

Utworzyłam test IEFZ – Inteligencja emocjonalna funkcjonowania w zespole. Diagnozowałam poziom inteligencji emocjonalnej w kilkudziesięciu zespołach projektowych w Polsce. Przekazywaną wiedzę, stosowane metody i narzędzia opieram na najnowszych dokonaniach naukowych.

Prowadziłam seminaria i warsztaty z Action Learningu i inteligencji emocjonalnej m.in. dla PMI Poland Chapter, w Oddziałach: Kraków, Warszawa, Kujawsko - Pomorskie  i Śląski. Jestem absolwentką Treningu Budowania Relacji w Grupie TROP. Członkiem ISEI – International Society for Emotional Intelligence. Posiadam certyfikat ISEI na poziomie profesjonalnym.

KONTAKT

kontakt@action-learning.pl

tel. (+48) 692 36 27 71


Zapraszam do kontaktu osoby odpowiedzialne za rozwój pracowników w firmie, przedsiębiorców, menedżerów, osoby/grupy gotowe na zmianę zawodową,  organizatorów konferencji, firmy szkoleniowe/trenerów chcących współpracować ze mną, kierowników studiów podyplomowych i MBA.

JESTEM RÓWNIEŻ NA